1573

Van Alkmaar
de victorie

De Poirterij is in 1966 opgericht door een initiatief van Ton Köster, in die tijd secretaris van het 8 October bestuur en later eminent voorzitter. De in dat jaar krap bij kas zittende 8 October vereniging bleek op het laatste moment voor het uitvoeren van de optocht over te weinig middelen te beschikken. Door een bliksemactie van de secretaris werd het tekort in de kas weer aangevuld en kon de populaire optocht op het laatste nippertje toch nog plaatsvinden.

Inmiddels worden donateurs Poirters genoemd en krijgen zij tijdens de 8 oktober viering privileges. Jaarlijks wordt het Poirterdiner georganiseerd. Voor het Poirterschap moet men gevraagd worden en gemotiveerd zijn het gedachtegoed van de ontzetviering te onderschrijven.

Maerten Pietersz van der MeyIntussen telt de Poirterij circa 80 leden. De stadstimmerman Maarten Pietersz van der Mey, vermaard om zijn polsstokbriefjes tijdens het beleg van Alkmaar, is in 2007 postuum tot ere-Poirter benoemd. Een duplicaat van zijn polsstok, voorzien van de brief aan Sonoy, is het attribuut waarop nieuwe Poirters de eed afleggen van onvoorwaardelijke steun aan de stad Alkmaar en de ontzetviering.

Brief

Van Alkmaar de victorie

De jaarlijkse ontzetviering van Alkmaar heeft in de loop der eeuwen vele gedaanten gekend. Geloof, politiek en sociale thema’s hebben door de jaren heen vorm en inhoud van de 8 oktober festiviteiten sterk beïnvloed. Niet eerder dan in het begin van de 20e eeuw was er sprake van een doelgerichte organisatie en werden waarden zoals vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid gemeenschappelijk uitgedragen. Het koningshuis speelde bij jubilea een rol van betekenis. Menigmaal sprak een lid van het koningshuis bij het Victoriebeeld de feestrede uit. De algehele regie van het feest is in goede handen bij de 8 October Vereeniging ‘Alkmaar Ontzet’. Criterium is dat de ingrediënten van het feestprogramma weerklank vinden bij een breed publiek. Een feest dat veel inwoners het trotse gevoel geeft inwoner van Alkmaar te zijn.

De jaarlijkse ontzetviering van Alkmaar heeft in de loop der eeuwen vele gedaanten gekend. Geloof, politiek en sociale thema’s hebben door de jaren heen vorm en inhoud van de 8 oktober festiviteiten sterk beïnvloed.

Bekijk het Alkmaars stedelied,
klik op de afbeelding hiernaast 

Agenda

Jaarlijkse Poirterslunch 7 oktober 2023

De jaarlijkse Poirterslunch is in restaurant Pluim aan het Ritsevoort in Alkmaar. U bent van harte welkom op 7 oktober vanaf 12:00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt en daarom verzoeken wij u om te laten weten of en met hoeveel personen u gebruik wil maken van deze gelegenheid. U kunt dit doen door te reageren op dit bericht:

Nieuws

Poirtersborrel

De Poirtersborrel is op 6 oktober om 17:00 bij Restaurant de Eendracht in het IJkgebouw.

Doelstelling van de Poirterij


Ondanks de financiële ondersteuning van het bedrijfsleven en de inzet van talrijke vrijwilligers van de vereniging blijft het werven van additionele fondsen noodzakelijk. Het belangrijkste doel van de Poirterij is dan ook het mede in stand houden van het traditionele 8 oktober feest, het meerdaagse evenement dat elk jaar weer vele duizenden toeschouwers trekt. Naarmate gemeentelijke subsidies onder druk komen te staan, wordt de participatie van het bedrijfsleven en particulieren belangrijker. Kandidaten voor de aanstelling als Poirter worden geselecteerd op verschillende criteria zoals de mate van bekendheid met de ‘decision makers’ van het Alkmaarse bedrijfsleven. Bovenal geldt dat men affiniteit heeft met de 8 oktober viering. Een voordeel voor de weging van een kandidaat is zijn (of haar) kennis van netwerken binnen de Poirterij.


Contact

Heeft u een vraag of opmerking?

We horen graag van u, gebruik het formulier hiernaast om een bericht te sturen.